SPLIT

AC SPLIT MITSUBISHI

DAFTAR HARGA AC SPLIT MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

HARGA AC SPLIT STANDARD MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
SRK05CRP-S3 1/2 PK – ( 5.000 Btu/h ) – ( 490 Watt ) = Rp.3.350.000
SRK09CRR-S3 1 PK – ( 8.530 Btu/h ) – ( 830 Watt ) = Rp.3.550.000
SRK12CRS-S3 1.5 PK – ( 11.771 Btu/h ) – ( 1.150 Watt ) = Rp.4.500.000
SRK19CRS-S3 2 PK – ( 18.015 Btu/h ) – ( 1.630 Watt ) = Rp.5.900.000
SRK24CRS-S3 2.5 PK – ( 24.566 Btu/h ) – ( 2.210 Watt ) = Rp.7.950.000

HARGA AC SPLIT DELUXE MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
SRK10CRP-S3 1 PK – ( 9.213 Btu/h ) – ( 740 Watt ) = Rp.4.650.000
SRK13CRP-S3 1.5 PK – ( 12.283 Btu/h ) – ( 1.000 Watt ) = Rp.5.650.000
SRK19CNS-S3 2 PK – ( 18.084 Btu/h ) – ( 1.440 Watt ) = Rp.7.400.000
SRK19CSS-S3 2 PK – ( Btu/h ) – ( 1.460 Watt ) = Rp.8.300.000
SRK24CNS-S3 2.5 PK – ( 25.249 Btu/h ) – ( 2.065 Watt ) = Rp.9.250.000

HARGA AC SPLIT INVERTER MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
SRK10YLS-S3 1 PK – ( 8.530 Btu/h ) – ( 670 Watt ) = Rp.-
SRK13YLS-S3 1.5 PK – ( 11.940 Btu/h ) – ( 980 Watt ) = Rp.6.650.000
SRK18YLS-S3 2 PK – ( 17.060 Btu/h ) – ( 1.560 Watt ) = Rp.8.925.000
SRK10YNS-S3 1 PK – ( 8.530 Btu/h ) – ( 770 Watt ) = Rp.-
SRK13YNS-S3 1.5 PK – ( 10.918 Btu/h ) – ( 1.000 Watt ) = Rp.5.425.000
SRK18YNS-S3 2 PK – ( 17.060Btu/h ) – ( 1.640 Watt ) = Rp.-

KLIK DETAIL